Documentatie

Na het eerste consult volgt de documentatie. Aan de hand hiervan kan jouw behandelaar de definitieve diagnose vaststellen. Dat betekend dat hij dan precies weet wat er met jouw tanden, kiezen en kaken aan de hand is en is het mogelijk om een definitief behandelplan op te stellen. Er wordt een inschatting gemaakt van de totale behandelingsduur. Tijdens het eerste consult was dit in grote lijnen al bepaald, maar soms moet na de documentatie het behandelplan worden bijgesteld.

Röntgenonderzoek

Er wordt een digitale röntgenfoto gemaakt ( schedelfoto) van de kaken zodat precies bepaald wordt hoe de stand van je kaken is, hoe de stand is van de onderkaak ten opzichte van de bovenkaak en hoe je tanden en kiezen in de kaken staan. Ook wordt er een digitale röntgenfoto van al je tanden en kiezen gemaakt (OPG). Hierop kan je precies zien hoe de stand is van de wortels van alle tanden en kiezen, als er tanden en kiezen niet zijn aangelegd, als er een afwijkende ligging is van tanden of kiezen en als de wisseling van het gebit goed verloopt.

Foto’s van het gezicht en tanden

Er worden mondfoto’s gemaakt van het gebit. Zo wordt de stand van de tanden en kiezen vastgelegd. Ook worden er portret foto’s gemaakt om de vorm van het gezicht vast te leggen. Soms is het aan het begin van de behandeling niet mogelijk de lippen te sluiten doordat de boventanden te veel naar voren staan. Door de orthodontische behandeling zal de stand van de kaken en tanden ingrijpend veranderen en daarmee ook de stand van de lippen en de vorm van het gezicht. Het is voor jouw behandelaar belangrijk om de beginsituatie goed vast te leggen.


Digitale afdrukken (scans)

Er worden digitale afdrukken (scans) van je gebit gemaakt. Van de digitale scan wordt een 3D model vervaardigd. De scan is een nauwkeurige kopie van de stand van de tanden en kiezen. De gebitsmodellen geven informatie over de stand van de tanden en kiezen, over de vorm van de tandbogen en de relatie van de boven- en onderkaak ten opzichte van elkaar.

Binnen onze praktijk zijn nu alle processen digitaal gemaakt. Dit zal voor de patiënt heel veel aangenamer zijn en de diagnostiek enorm verbeteren.

Nu deze fase (=documentatie) is uitgevoerd, kan de diagnose worden vastgesteld en het definitieve behandelplan worden opgesteld.

De informatie uit de röntgenfoto’s, de profielfoto’s en de gebitsmodellen worden verwerkt en daaruit wordt de “diagnose” vastgesteld. Eigenlijk, dat wat er met jouw gebit aan de hand is. Aan de hand van deze gegevens kan een definitief behandelplan worden opgesteld.

Het behandelplan geeft aan welke type beugel je moet gaan dragen, hoelang elk onderdeel van de behandeling duurt en hoelang de totale behandeling gaat duren. Het behandelplan wordt op schrift gesteld en naar jouw tandarts gestuurd zodat die precies weet wat er gaat gebeuren.