Eerste consult

In onze praktijk vinden we het heel belangrijk dat er een duidelijk advies wordt gegeven. Tijdens je eerste consult worden de mogelijkheden bekeken en jouw persoonlijke wensen doorgenomen. De mogelijkheden en het haalbare eindresultaat worden dan op heldere wijze met je besproken. Je krijgt een kostenopgaaf mee en zodra je besloten hebt over te gaan tot behandelen is de eerstvolgende stap documenteren. Voor het maken van een eerste consult of een vervolgafspraak kun je bellen, mailen of het aanmeldformulier invullen.

Documentatie

Nadat de kostenbegroting is ondertekend, willen wij zeker weten hoe de beugelbehandeling gaat verlopen. Dit gebeurt door jou te documenteren. Aan de hand van de documentatie weten we precies wat er met jouw tanden, kiezen en kaken aan de hand is. Soms moet na de documentatie het behandelplan, welke bij het eerste bezoek is verteld, worden bijgesteld.

Bekijk de foto’s van voor en na de behandeling hier.

Voor en na de beugel

Kaakoperatie

Bestaat er een groot verschil in grootte tussen de onder- en bovenkaak (bijv. een “centenbak” of “vogelgezicht”) en is de patiënt uitgegroeid, dan kunnen er klachten ontstaan als kapot bijten van het verhemelte, kauwproblemen, kaakgewrichtsklachten en vooral esthetische problemen. Bij deze patiënten wordt het gebit eerst rechtgezet met een vaste beugel, waarna de kaakchirurg de stand van de kaken, door middel van een kaakoperatie (osteotomie), corrigeert.
» meer voorbeelden » vrijleggen tanden/kiezen

Snurkbeugel

Een mogelijke behandeling tegen snurken en slaapapneu(OSAS) is het dragen van het Mandibulair Repositie Apparaat (MRA). Het MRA-apparaat wordt ook wel snurkbeugel genoemd. Of een MRA werkt bij een apneu-patient moet een slaaponderzoek (polygrafie) plaatsvinden bij een KNO-arts of een longarts. Om een snurkbeugel te laten maken maakt u een afspraak met onze Praktijk voor Orthodontie (023-555 33 25 of info@orthobrightsmile.nl).