De evidence achter de linguale beugel

De linguale apparatuur (=onzichtbare beugel) is momenteel de enige apparatuur die optimale esthetiek combineert met maximale gecontroleerde tandbeweging. Pijn en ongemak direct na plaatsing van de linguale beugel verschilt niet met de buccale (=wangzijdige) beugel. Wel de locatie; de tong was gevoeliger, maar desondanks was er geen verschil in patienten tevredenheid tussen beide apparaturen. Onderhoud (poetsen) is bij beide type beugels lastig. Aan de tongzijde komen echter minder vaak witte vlekken (=ontkalkingen) voor. Mocht dit bij de linguale beugel toch voorkomen, dan is deze minder zichtbaar en storend (J. Orthod.).

OK- registratie en ISO-certificering

De toelating en registratie in het Orthodontisch Kwaliteitsregister is de eerste stap die gezet is om tot nog meer kwaliteit binnen onze praktijk te komen. De felbegeerde ISO-certificering 9001-2015 hebben we al sedert 2015 binnengehaald. Daarmee wordt er nog meer recht gedaan aan onze wens om het allerbeste aan onze patiënten te geven.

Geen kwaliteitsverschil tandarts en orthodontist

In antwoord op vragen van de Tweede Kamer heeft de Minister voor Volksgezondheid beantwoord dat er nooit een verschil in kwaliteit is aangetoond tussen de orthodontische behandelingen door tandartsen voor orthodontie en orthodontisten. Gedegen onderzoek heeft tot op heden aangetoond dat er GEEN KWALITEITSVERSCHIL is, hetgeen de conclusie rechtvaardigt dat die verschillen er in de praktijk dus ook niet zijn (Scientific Dentistry Unites, 3, 2017).