Snurkbeugel

Een mogelijke behandeling tegen snurken en slaapapneu (OSAS) is het dragen van het Mandibulair Repositie Apparaat (MRA). Het MRA-apparaat wordt ook wel snurkbeugel genoemd. Of een MRA werkt bij een apneu-patient moet een slaaponderzoek (polygrafie) plaatsvinden bij een KNO-arts of een longarts. Om een snurkbeugel te laten maken maakt u een afspraak met onze Praktijk voor Orthodontie (023-555 33 25 of info@orthobrightsmile.nl).