Bijwerkingen

Zowel voor orthodontische behandeling als voor alle andere vormen van behandelingen geldt, dat je bewust moet zijn van de beperkingen en mogelijke risico’s. De hieronder beschreven risico’s van een orthodontische behandeling zijn zeer klein en zelden een reden om af te zien van de behandeling, maar iedereen moet de mogelijkheid open houden om af te zien van behandeling en de huidige situatie te accepteren.

Motivatie

Het succes van een orthodontische behandeling is sterk afhankelijk van de motivatie en medewerking van de patiënt. Het schoon houden van de tanden en kiezen is met een beugel veel lastiger en eist extra inzet en tijd. Losraken of beschadiging van onderdelen van de (vaste) beugel kan in de meeste gevallen worden voorkomen door het eetgedrag daarop aan te passen. De afspraken moeten stipt worden nagekomen, en de aanwijzingen en instructies van de behandelaar worden opgevolgd.

Ontkalkingen, cariës en tandvleesontstekingen

Het is een fabeltje dat het plaatsen van orthodontische apparatuur gaatjes veroorzaakt. Wel is het zo dat de tanden en kiezen op die plekken, die niet worden gereinigd een grotere kans hebben op het krijgen van verkleuringen en/of gaatjes. Het spreekt voor zich dat het niet goed reinigen van het gebit ook gevolgen kan hebben voor het tandvlees. De uiterlijke kenmerken van ontstoken tandvlees zijn zwelling, roodheid en bloeding. Deze symptomen verdwijnen weer bij een goede mondhygiëne. Zie ook “hoe de beugel schoon te houden”.

Wortelresorptie

Ten gevolge van de behandeling met orthodontische apparatuur kunnen de wortelpunten van de tanden en kiezen wat stomper worden; er verdwijnt 1 tot 3 mm van de wortelpunt. Dit noemen we wortelresorptie en komt ook voor bij mensen die geen beugel hebben gehad. Wanneer de wortelresorptie beperkt blijft tot enkele millimeter is het niet schadelijk. Hoogst zelden komt het voor dat er veel meer van de wortel verdwijnt. Erfelijke aanleg of een eventueel trauma in het verleden kan hierbij een rol spelen. Ter controle van deze wortelresorptie zal er soms tijdens, maar in ieder geval voor het beëindigen van de behandeling een overzichtsröntgenfoto (OPG) worden gemaakt.

Dehiscentie

Soms trekt het tandvlees terug en komt de wortel enigszins bloot te liggen, wat overgevoeligheid kan geven. Dit tandvlees zal niet terug groeien! Dehiscentie komt overigens bij kinderen zelden voor. Dehiscentie zie je zeker bij het gebruik van piercings in de lippen.

Openingen

Wanneer de overlappende tanden naast elkaar worden geplaatst herstelt de tandvleespapil niet altijd waardoor een donkere opening ontstaat naar de mondholte; dit herstel hangt af van de bothoogte en het contactpunt van de tanden en vormt daarom eigenlijk nooit een probleem bij kinderen of jonge adolescenten.

Verwijderen van de vaste beugel

Tijdens het verwijderen van de vaste beugel kan een restauratie (kroon, adhesief, veneer, etc.) beschadigd raken. Als een tand of restauratie beschadigd raakt, moet deze eventueel door de tandarts hersteld worden.

Allergieën

Sommige mensen zijn allergisch voor bestanddelen van orthodontische apparatuur. Eventueel wordt het behandelplan hierop aangepast of voortijdig afgebroken.

Tegenvallend resultaat of het niet bereiken van het behandelingsdoel

Helaas wordt niet altijd het gewenste behandelresultaat bereikt. Hiervoor is een aantal redenen aan te voeren: individuele groeisnelheid en groei potentie (weefsel reactie), ernst van de gebits- en/of kaakafwijking, kapotte apparatuur, maar uiteraard ook gebrekkige medewerking. Deze factoren leiden tot een tegenvallend resultaat of het langer duren van de behandeling.