Telefonische bereikbaarheid ma t/m vrij 9.00-17.00 u 023 555 33 25

Tarieven

De tarieven worden door de NZa (=overheid) wettelijk vastgesteld. Een orthodontische behandeling is voor niemand gelijk. Ook kan de duur van de behandeling sterk verschillen. Tijdens het eerste bezoek krijg je een passende kostenopgave (als deze de € 250,- overschrijdt), voor jouw eigen situatie. Voor kosten onder de € 250,- gaan wij er van uit dat bij het maken van een vervolgafspraak u akkoord gaat met de voorgestelde behandeling. Afhankelijk van de afwijking duurt een behandeling gemiddeld 2 tot 2,5 jaar. Natuurlijk is voor het bereiken van dit doel een goede samenwerking tussen ons team en jou van groot belang. De tarievenlijst ligt ter inzage op de receptiebalie en is ook hier te vinden.

AANMELDEN
als nieuwe patiënt