ISO certificaat

Ortho Bright Smile B.V. is ISO 9001:2008 gecertificeerd. Dit betekent dat onze praktijk voldoet aan alle kwaliteitseisen op het gebied preventieve, tandheelkundige en orthodontische zorg.

ISO is de internationaal erkende norm voor kwaliteitsmanagement in verschillende sectoren. Om aan de normeisen van het ISO te voldoen dient de organisatie haar managementsysteem kritisch te beoordelen om processen en procedures om aan de hand daarvan aan te passen. Vervolgens kan het managementsysteem beoordeeld en gecertificeerd worden door een certificatie-instelling. De Certificatie Instellingen worden weer gecontroleerd door accreditatie instelling Raad voor Accreditatie (RVA).

Om het ISO-certificaat te behalen dient de organisatie aan de volgende activiteiten en fases te voldoen:
1.Implementatie
2. Certificering
3. Fase 1 audit
4. Fase 2 audit
5. Certificeringsbesluit
6. Handhaving van het ISO-certificaat

Meer informatie over de certificering vindt u op de website van het ISO Register.
Het ISO 9001:2008 certificaat is uitgereikt door de onafhankelijke en geaccrediteerde instantie DEKRA.

Bekijk het ISO certificaat.